voormiddag8.35 uur – 12.10 uur
speeltijd10.15 uur – 10.30 uur
namiddagkleuterafdeling:   13.30 uur – 15.35 uur (vrijdag t.e.m. 15.00)
lagere afdeling:   13.20 uur – 15.35 uur (vrijdag t.e.m. 15.00)
speeltijdkleuterafdeling:   14.55 uur – 15.15 uur
lagere afdeling:   15.00 uur – 15.15 uur
voor/naschools toezicht
door en in Malleboot
Alle schooldagen is er opvang voorzien vanaf  7.00 uur tot 8.00 uur in de “Malleboot” te Dworp. Vanaf 8.00 uur bewaakt een leerkracht in de school. Onze kleuters en kinderen worden door de mensen van de Malleboot opgevangen na schooltijd. Zij vertrekken onmiddellijk na de schoolbel. Elke weekdag is de opvang in Malleboot mogelijk tot 19.00 uur. Tot 8.00 uur ’s morgens en na schooltijd zijn voor- en naschools toezicht betalend.