Welkom op onze website.

De school voorziet opvang voor gezonde leerlingen van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen.
Het contact tussen school en ouder of kind verloopt via SMARTSCHOOL.

Malleboot is voor- en naschools open.

Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen!

Bijlage

  • SVD-1 • 48 MB • 103 click
    11.04.2020