Welkom op onze website.

De school voorziet opvang voor gezonde leerlingen van wie de ouders een job in een cruciale sector uitoefenen.
Het contact tussen school en ouder of kind verloopt via SMARTSCHOOL.

Malleboot is voor- en naschools open.

Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen!

Dankjewel voor de verkoop van

5478

# verkochte mattentaarten